Merkez Birimleri Hizmet Standartları

MBHS-Personel-Müdürlüğü

MBHS-Muhasebe-Müdürlüğü

MBHS-Muhakemat-Müdürlüğü

MBHS-Defterdarlık-Uzmanları-Koordinatörlüğü

MBHS-Balıkesir-Üniversitesi-DSS-Müdürlüğü

MBHS-Balıkesir-Garnizonu-Döner-Sermaye-Saymanlık-Müdürlüğü