Güncel Mevzuat

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2018/1) / 19 Ocak 2018

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) / 29 Aralık 2017

Balıkesir Defterdarlığı İmza Yetkileri Yönergesi yayınlanmıştır. / 27 Kasım 2017

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) / 24 Kasım 2017

Balıkesir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün harcırah konulu yazısı. / 21 Eylül 2017