Aylık Yemek Listesi

Balıkesir Defterdarlığı yemek listesine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. / 19.10.2018

Balıkesir Maliye Ekim 2018 Yemek Listesi

Balıkesir Maliye Kasım 2018 Yemek Listesi

Yemek Fiyat Listesi

Abone                                 : 5,50 TL

*Yönetici Abone               : 6,00 TL

Ara Sıra Yiyen                   : 7,50 TL

Misafir ve Diğer Kurum  : 11,00 TL

Not: Üst üste 3 günden fazla (3 gün dahil) izin kullanılması halinde bir sonraki ay mahsup edilecektir.

*Yönetici Abone: Vergi Müfettişi/Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Denetim Yetkili Defterdarlık Uzmanı/Yardımcısı, Avukat