Bandırma Malmüdürlüğü’nün 26 Nisan 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Taşınmaz Mal Satış İhalesi