Balıkesir Defterdarlığı İle Balıkesir Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanların Sınav (Sözlü) Sonuç İlanı