Milli Emlak Müdürlüğünden Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına Dair İlan

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında;  26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup 31/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Hazine taşınmazlarının satış iş ve işlemleri Defterdarlığımızca (Milli Emlak Müdürlüğü) başlatılmış olup, konu hakkında İdaremizce hazırlanan ilan metnine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Milli Emlak Müdürlüğünden Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına Dair İlan 08-03-2018