Bandırma Malmüdürlüğünün 22 Şubat 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Taşınır ve Taşınmaz Satış İhale İlanı

Bandırma Malmüdürlüğünün 22 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan taşınır ve taşınmaz satış ihalesi ilanı  / 23 Ocak 2018