Defterdarlığımızın Toplantı, Ziyaret ve Etkinlikleri